Yến sào Cung Đình

180,000 đ

Yến sào Cung Đình
+ Tổ yến 15%, đường phèn, nước.
+ Sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại.
+ Yến lọ đóng chai theo hộp tiện lợi.