Friso Gold Lactose Free / 400g ( 0 - 12 Tháng)

250,000 đ

Friso Gold Lactose Free / 400g ( 0 - 12 Tháng)
+ Dành cho trẻ bất dung nạp đường lactose.
+ Cho trẻ thiếu men lactose do tiêu chảy từ 0 - 12 tháng tuổi.
+ Sữa bổ sung đạm có giá trị dinh dưỡng cao.
  • 400g

    400g

    250,000 đ